Altaziaja 1% żel 75g

 5,45

Opis

Altaziaja 1% żel 75g

Nazwa: Altaziaja
Postać: żel
Dawka: 0,01 g/g
Opakowanie: 75 g (tuba)
Skład:
1 g żelu zawiera 10 mg glinuoctanowinianu (Aluminii acetotartras) .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu : etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Produkt leczniczy Altaziaja stosuje się miejscowo w stłuczeniach, obrzękach stawowych i pourazowych oraz w obrzękach po oparzeniach I stopnia.

Przeciwwskazania:
− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

− otwarte, rozległe rany,

− zakażona skóra,

− zmieniona chorobowo skóra,

− dzieci w wieku do 3 lat.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie preparatu może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. Podczas stosowania produktu leczniczego przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, , telefon + 48 (22) 49 21 301, fax +48 (22) 49 21 309, .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje:
Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Dawkowanie:
Dawkowanie

Na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

Dzieci

Produkt leczniczy Altaziaja jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 3 lat (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania Podanie na skórę.

Środki ostrożności:
Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, produkt należy usunąć, obficie spłukując go wodą.

Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu (E 214) i propylu parahydroksybenzoesanu

(E 216), produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Prowadzenie pojazdów:
Altaziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania miejscowo stosowanego żelu z octanowinianem glinu, podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

Ciąża:
Brak danych dotyczących stosowania octanowinianu glinu u kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Nutrikosmetyki i leki dermatologiczne

Altaziaja 1% żel 75g

syrop rubital, eliksir na ciśnienie, nerwica lękowa leki, volumatic, nitrendypina egis, trzydniówka u dziecka, zbity palec w stopie, potworniak jajnika jak wygląda, atorvasterol skutki uboczne, leki na serce, proliver cardio cena, artykuly erotyczne, ciężko mi się oddycha, plamy cukrzycowe na nogach, ast badanie, prenatal duo, kłucie na środku klatki piersiowej, urgotul ag, cbct cena, kaszka helpa rossmann

yyyyy